Om

Massør

V/Gitte Raagaard

 

Gitte Raagaard

Uddannet massør Idrætsskadeterapeut og rygterapeut hos Lasota Terapi Akademi

Jeg har taget mine uddannelser hos Lasota Terapi Akademi - www.lasota.dk

Meget givende uddannelser - som kun beder om mere uddannelse.

 

Jeg har selv stor erfaring inde fra sportens verden - har været elitesvømmer hele livet - er stadig aktiv svømmer og aktiv indenfor fitnes, løb og andet der byder sig.

At være aktiv er en stor del af min hverdag.

 

Hvad enten det drejer sig om behandling af professionelle sportsfolk eller personer med »almindelige problemer« (hovedpine, nakke-, skulder-, rygproblemer, m.m.), spiller massage en stadig større rolle. Korrekt massage stimulerer kredsløbet, fjerner affaldsstoffer, skaber bedre balance i muskulaturen og giver generelt bedre velvære. Muskulære problemer som man ser i idrættens verden, adskiller sig ikke væsentlig fra skader opstået i andre sammenhænge. Det er for så vidt ligegyldigt, om de muskulære problemer er opstået som følge af idræt eller arbejde. På ét enkelt punkt adskiller idrætten og erhvervslivet sig dog klart fra hinanden i forhold til skader. Idrætsudøveren stiller langt større krav til terapeuten om en hurtig og effektiv behandling, mens man måske og desværre er lidt for tilbøjelig til at nedvurdere fritids- eller arbejdsskader. Det betyder dog ikke, at hverken massør eller klient bør acceptere en længerevarig behandling.

 

Idrætsskadeterapeut.

Uddannelsen er den eneste af sin art i Danmark, og er en dansk udgave af den amerikanske sportstherapist-uddannelse. Uddannelsen er nøje sammensat med ligevægt mellem teori og praktik. I den teoretiske del gåes der bl.a. i dybden med bevægeapparatets anatomi, fysiologi, biomekanik og skaders opståen. I den praktiske del øves der i undersøgelsesmetodikker, MFR, genoptræning, optapening og en lang række avancerede fysikalske behandlingsmetoder.

 

Columnaterapeut (rygterapeut)

Her i januar 2016 blev jeg færdig som Columnaterapeut. Uddannelsen går meget detaljeret ned i den manuelle behandling og den efterfølgende rehabiliteringsperiode.

Uddannelsen lægger stor vægt på at opnå stor viden og forskelling rygskader og hvordan de behandles optimalt. Samt hvilke patienter man som terapeut sender videre til enten læge eller kiroprakter.

 

 

Gitte Raagaard

Askelundsvej 15

Smidstrup

3250 Gillleje

Mobil - 22776003

Mail - gitte@gitteraagaard.dk

CVR - 34930767